4 กุมภาพันธ์ 2562 บูรณะใหม่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1486753

ภาพวาดอียิปต์โบราณบนผนังห้องเก็บพระศพของฟาโรห์ตุตันคามุน กษัตริย์หนุ่มแห่งราชวงศ์ที่ 18 ได้รับการบูรณะใหม่หลังจากเสียหายสะสมมานาน ทั้งโดนไอน้ำและลมหายใจของผู้เข้าชม สุสานแห่งนี้ฝังอยู่ที่หุบเขากษัตริย์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เมืองลักซอร์แห่งอียิปต์.